Logo

Časopis 21.storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu vychádza  už pätnásty rok. Je naďalej jediným celoslovenským periodikom zameraným na hospodárske súvislosti environmentálnej politiky s dôrazom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v podnikovej praxi. Zameriava sa aj na dopady, ktoré pre podnikateľský sektor a samosprávy prináša približovanie sa slovenskej environmentálnej legislatívy k legislatíve EÚ. Okrem dôrazu na jednotlivé zložky životného prostredia (voda, ovzdušie, odpady, príroda/, sa časopis venuje aj energetike a otázkam racionálneho využívania energie, najmä v súvislosti s klimaticko-energetickým balíčkom opatrení, ktoré bude musieť zrealizovať aj SR. K pravidelným témam patrí podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov energie či obchodovanie s emisiami skleníkových plynov.

 

Koncepcia časopisu 21. storočie vychádza teda z potreby komunikačnej platformy pre oblasť systémovej ochrany a tvorby životného prostredia s dôrazom na ekonomické a trhové aspekty, ako aj na aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Už desiaty rok je súčasťou časopisu aj príloha Recyklačného fondu, ktorej cieľom je podporovať materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov ako druhotnej suroviny. Vďaka podpore Recyklačného fondu sa časopis distribuuje zdarma väčšine starostov a primátorov v SR, orgánom štátnej správy v celej vertikále, poslancom  príslušného výboru NR SR, podnikateľským združeniam a organizáciám, podnikom s významnejším dopadom na životné prostredie, do knižníc,  na vysoké a stredné školy a na základné školy, ktoré dosahujú dobré výsledky v environmentálnej výchove, podnikateľom, ktorých podnikateľské aktivity smerujú k ochrane životného prostredia, ako aj individuálnym záujemcov, ktorí si ho predplatili.

Najnovšie číslo 1/2018

TÉMY ČÍSLA:

  • Kvalitu ovzdušia treba zlepšiť
  • Umenie z odpadu
  • Lex Žitný ostrov
  • Projekt PlasticFreeDanube
  • Envirostratégia Slovenska do roku 2030

+ Stiahnuť kompletné číslo

Recobal

Na stiahnutie

V nasledujúcoci odkazoch si môžete stiahnuť kompletné posledne čísla magazínu 21. storočie pre priemyselnú technológiu vo formáte .PDF.

 

Enviro 2017

Kaufland

Predplatné

15,80 EUR vrátane DPH na jeden rok.
Objednať si ho možno poštou, e-mailom i telefonicky


Slovmas